Inschrijving event

13 oktober 2020

Locatie en prijs: 

Live vanuit de studio - 50 euro excl btw

Inschrijving

Om het volgen van het webinar net iets aangenamer te maken, sturen we u een paar dagen op voorhand een kleine attentie. Daarom hebben we uw adresgegevens nodig.

The number of spaces you wish to reserve.
De e-mail geassocieerd met deze registratie.
indien niet van toepassing, gelieve “nvt” in te vullen.

Programma: 

09.00 u

Arbeidstijd in Coronatijden... hoe flexibel organiseer ik mijn bedrijf.

Optimaal meer- en min prestaties organiseren.

Welke stelsels kan ik implementeren en welke werden inmiddels afgeschaft.

Tijdelijke werkloosheid: een stand van zaken.

Telewerk: aandachtspunten en vergoedingen.

Chris Verleye - Salar sociaal secretariaat

09.50 u

De sociale inspectie op bezoek: niet tegenwerken maar ook meewerken

Dat een werkgever de sociale inspectie niet mag tegenwerken tijdens een controle lijkt vanzelfsprekend. Minder vanzelfsprekend is de mate waarin een werkgever kan verplicht worden om mee te werken. Hoe ver strekt die medewerkingsplicht zich uit ?

Hoe zit dat met

- het overmaken van allerhande (sociale) documenten waarnaar zij vragen? Bijv. facturen van (onder)aannemers, (buitenlandse) loonbrieven, …
- het (verplicht?) meedelen van wachtwoorden;
- het opvragen van allerhande informatie door ondergeschikten (bijv.  indien de werkgever niet aanwezig is tijdens de “inval”)
- de aanwezigheid van een advocaat tijdens een verhoor (en wat die mag / niet mag doen);

Wat bij een ongeoorloofd optreden door de inspectie ?

Steven Renette - Mploy advocaten sociaal recht

10.30 u

De werknemer hoeft overuren niet meer te bewijzen. Hij krijgt ze van de rechter ook toegekend zonder bewijs.

Begin juli was er ophef in de media over een uitspraak van het arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020. Die veroordeelde een werkgever tot betaling van overuren ondanks het feit dat de werknemer die niet kon bewijzen. Uit Europees recht leidde het hof af dat de werkgever maar had moeten zorgen voor een registratie van alle prestaties. Omdat hij dat niet had gedaan, kon hij niet bewijzen dat er geen overuren waren gepresteerd.

Prof. Baert liet in HLN weten: “Dit arrest dreigt de werkgevers terug te katapulteren naar de middeleeuwen van de arbeidsmarkt.” Het VBO zag de terugkeer naar de prikklok ook niet zitten. Unizo vond dat compleet onredelijk en onwerkbaar.

Het arbeidshof motiveert haar beslissing uiterst summier, in één enkele zin. Maar wat moeten we ervan denken? Staat de deur nu wagenwijd open? Of past enige nuance?

Ludo Vermeulen - Mploy advocaten sociaal recht